Over Klimaatgids.nl

Klimaatgids.nl dient als objectieve bron voor mensen die meer willen weten over duurzaamheid en energie.

Wij richten ons met name op het verschaffen van algemene informatie over energie, energie besparen, duurzame oplossingen en de energiesector in het algemeen. Zo proberen we mensen bewuster te maken van de impact van een product dat vrijwel iedereen gebruikt en een grote invloed op de wereld en het milieu heeft.

Klimaatgids.nl is een project van Pim Vermeulen, in samenwerking met Keuze.nl BV.

Wij staan altijd open voor suggesties en opmerkingen. Via ons contactformulier is het mogelijk om contact op te nemen.