Informatie over energielabels

Energielabels voor elektrische apparaten

Er zijn apparaten waarvoor het verplicht is een energielabel te hebben. Aan de hand van zo'n energielabel kunnen consumenten zien hoeveel energie het betreffende apparaat gebruikt. Het hebben van een energielabel is sinds 2011 verplicht voor de volgende apparaten:

  • koelkasten
  • vriezers
  • wasmachines
  • vaatwassers

Bij deze energielabels wordt door het toekennen van een letter (A t/m G) aangegeven hoe energiezuinig het betreffende apparaat is. Het label ‘G’ is het minst zuinig en het label ‘A’ is het meest zuinig. Er zijn echter ook apparaten waarbij binnen het ‘A’ label ook onderscheid wordt gemaakt. 

Zo worden bij wasmachines, vriezers en koelkasten ook labels als ‘A++’ en ‘A+++’ toegekend. De extra plussen bij wasmachines geven aan hoe zuinig de wasmachine met water omgaat.

↑ naar boven

Hoe betrouwbaar zijn energielabels voor apparatuur?

Door de wijze waarop energielabels worden toegekend kan onduidelijkheid ontstaan bij consumenten. Zo gelden de huidige energielabels sinds eind 2011, maar hanteren apparaten van voor 2011 nog het oude energielabel. Dit oude label hoeft niet aangepast te worden. 

Het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn bij het aanschaffen van een apparaat met een energielabel. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een wasmachine met het oude ‘A’ label zuiniger is dan een nieuwe wasmachine met het ‘A++’ label.

↑ naar boven

Energielabels voor woningen

Ook voor woningen is het verplicht om een energielabel te hebben zodra je de woning wilt verkopen of verhuren. Bij woningverhuur is een energielabel alleen verplicht als er sprake is van een nieuw huurcontract.

Een energielabel kan worden toegekend door een hiervoor gecertificeerde adviseur. 

Het is aan te raden om bij verschillende partijen een offerte aan te vragen voor het toekennnen van een energielabel. De prijzen kunnen verschillen. Gemiddeld kost een energielabel tussen de 150 en 200 euro.

Het is ook mogelijk dat een energielabel wordt bepaald op basis van representativiteit. In dit geval wordt het energielabel bijvoorbeeld toegekend op basis van gelijksoortige woningen in een flat, of gelijksoortige rijtjeswoningen. 

↑ naar boven

Informatie over het energielabel van jouw huis opvragen

Het is op dit moment alleen mogelijk om algemene informatie over een toegekend energielabel te verkrijgen. Het zal voor huiseigenaren in de toekomst ook mogelijk worden gemaakt om rechtstreeks toegang te krijgen tot de gegevens die een adviseur heeft gebruikt om het energielabel te bepalen.