Klimaatgids.nl geeft informatie over duurzaamheid en energie. Je vindt hier onder andere informatie over energie besparen, zelf energie opwekken met zonnepanelen en energieleveranciers

Energie besparen

De groenste energie is de energie die je niet verbruikt.

Je kunt op veel manieren besparen. We geven de 101 handigste tips om energie te besparen.

De tips zijn ingedeeld per categorie en voorzien van toelichting. Ontdek de mogelijkheden om te besparen.

Groene stroom

Wat is eigenlijk het verschil tussen grijze stroom en groene stroom?

Als je de stroom uit je stopcontact onderzoekt, is niet te ontdekken of je groene stroom gebruikt.

We leggen uit wat het verschil tussen deze soorten stroom is en hoe deze energie wordt opgewekt.

 

 

Terugleververgoeding zonnepanelen

Terugleververgoeding per energieleverancier vergelijken

Wekken jouw zonnepanelen meer energie op dan je eigen energiebruik?

Over het overschot krijg je dan een vergoeding. Ontdek welke leverancier voor jou het gunstigst is.

Duurzame energie

Veel energiebronnen zijn uitputbaar en tasten het milieu aan.

Om een energiecrisis te voorkomen, wordt hard gezocht naar duurzame energiebronnen.

Voorbeelden hiervan zijn windenergie, waterkracht, zonne-energie, energie uit biomassa en aardwarmte.

Vastrecht vergelijken

Vastrecht per leverancier van energie vergelijken

Wil je weten hoe hoog het vastrecht bij een bepaalde energieleverancier is?

Omdat deze informatie bij de energieleveranciers vaak moeilijk terug te vinden is, hebben we de hoogte van het vastrecht per leverancier in kaart gebracht.

Energieverbruik apparatuur

Welke apparatuur verbruikt de meeste energie?

Bekijk de verschillen in energieverbruik tussen verschillende apparaten.

Bekijk waar kansen liggen om te besparen op het verbruik van jouw apparatuur.

Energie in de toekomst

Hoe zullen we in de toekomst met energie omgaan?

Op dit moment is het nog stukken duurder om duurzame (groene) energie te produceren dan dat het is om grijze energie te produceren.

Lees meer over de verwachtingen met betrekking tot toekomst van energieproductie en -verbruik.