Klimaatgids.nl: duurzaamheid & energie

Klimaatgids.nl geeft informatie over duurzaamheid en energie. Je vindt hier informatie over energie besparen, zelf energie opwekken met zonnepanelen, energieleveranciers en het laatste energienieuws.

101 tips energie besparen

De groenste energie is de energie die je niet verbruikt.

Je kunt op veel manieren besparen. We geven de 101 handigste tips om energie te besparen.

De tips zijn ingedeeld per categorie en voorzien van toelichting. Ontdek de mogelijkheden om te besparen.

Grijze of groene stroom?

Wat is eigenlijk het verschil tussen grijze stroom en groene stroom?

Als je de stroom uit je stopcontact onderzoekt, is niet te ontdekken of je groene stroom gebruikt.

We leggen uit wat het verschil tussen deze soorten stroom is en hoe deze energie wordt opgewekt.

 

 

Terugleververgoeding zonnepanelen

Terugleververgoeding per energieleverancier vergelijken

Wekken jouw zonnepanelen meer energie op dan je eigen energiebruik?

Over het overschot krijg je dan een vergoeding. Ontdek welke leverancier voor jou het gunstigst is.

Duurzame energie

Veel energiebronnen zijn uitputbaar en tasten het milieu aan.

Om een energiecrisis te voorkomen, wordt hard gezocht naar duurzame energiebronnen.

Voorbeelden hiervan zijn windenergie, waterkracht, zonne-energie, energie uit biomassa en aardwarmte.

Vastrecht vergelijken

Vastrecht per leverancier van energie vergelijken

Wil je weten hoe hoog het vastrecht bij een bepaalde energieleverancier is?

Omdat deze informatie bij de energieleveranciers vaak moeilijk terug te vinden is, hebben we de hoogte van het vastrecht per leverancier in kaart gebracht.

Energieverbruik apparatuur

Welke apparatuur verbruikt de meeste energie?

Het kan handig zijn de verschillen qua energieverbruik tussen diverse elektrische apparaten te vergelijken.

Kom erachter waar voor jou kansen liggen om energie te besparen op het enerverbruik van jouw apparatuur.